Vikingbolle

Vikingbolle

Ask med Milkpaint. Dreid på kurs hos Glen Lucas i Irland. Modellen er etter et funn i Irland av gjenstander etter vikingtiden.

Ikke til salgs