Gå tilbake til nettstedet

Det tar over 50 år å lage en trebolle!

Det er faktisk ingen overdrivelse. For å få perspektiv på hva vi tredreiere driver med, kan vi se på hvor lang tid det tar å produsere godt dreiemateriale, og et ferdig produkt.

Det kan gå opp til fem år før enkelte trefrø spirer. I starten er veksten ofte svak. Kampen for å overleve er stor. I skyggen i en naturlig skog kan bøketrær på 1-2 meter være opp til 80 år gamle. På det tidspunktet kan riktignok andre trær i pleide plantefelt snart være hogstmodne.

Det blir sagt at eik bruker 500 år på å vokse og 500 år på å dø. Einer er også en stayer, og kan bli opptil 1000 år gamle. Hva skjedde i Norge på den tiden? Bøketrær kan bli 400-, lønn 200- og bjørk 100 – 150 år gamle. Det gir perspektiv!

broken image

Her starter vår del av arbeidet. Etter at treet er felt, kappes stammen opp. Kubbene splittes, og kjernen fjernes for å redusere faren for sprekking senere. Så smøres endeveden, også for å redusere svinn. Alternativt har en mulighet for å utsette treet for soppangrep, dersom en er ute etter å surne trevirket for å få frem mer mønster i veden. Nå er det tid for tørking. Det tar normalt 2-5 år, avhengig av tykkelse og klima. I denne perioden risikerer en stort svinn på grunn av sprekking.

broken image

Først nå er materialene klar for en omgang på avretter, før formen tilpasses på båndsagen. Nå kan bolleemnet skrues fast på en planskive, og dreiing av nytt feste og den ytre formen kan starte. Dreieprosess, pussing og overflatebehandling tar tid før emnet kan spennes opp i en passende chuck og vendes. Nå starter dreiing og ferdiggjøring av innsiden. Til slutt vendes bollen enda en gang og spennes opp i en spesialchuck for å dreie bunnen ferdig.

Trearbeid er historiefortelling! Det skal mange år til for å lage en trebolle. Er vi heldig og finner spesielle emner, kan det tilføre sluttproduktet en ekstra verdi.

Er det rart at vi betrakter treprodukter som eksklusiv vare?